Categories

L’article «La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans» denuncia una situació deplorable en l’ensenyament universitari

 

El número 66 (desembre del 2016) de la Revista de Llengua i Dret ha publicat un article de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística i professor de l’assignatura de redacció jurídica i documental de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, titulat «La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans» (p. 239-260), que palesa la situació extremament precària de la redacció jurídica en català en la formació universitària actual.