Categories

9.6.9. Pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans de la UPVD

 

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2017, l’Institut d’Estudis Catalans ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura d’estudis catalans organitzat per l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, han començat a fer les pràctiques al Servei de Correcció Lingüística a partir de la primavera de l’any 2017:

— Núria Masvidal Fernández, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el mes de març del 2017.