Categories

Setena actualització del DIEC2

El dia 4 de juny de 2019 s’ha fet pública la setena actualització de la segona edició en línia del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), la qual consta de quinze articles nous i prop de dues-centes modificacions, bona part de les quals són conseqüència de la inclusió en el diccionari de diverses novetats de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016. També conté un bon grapat d’unitats fraseològiques d’ús freqüent, com ara a diferència de, a fi i efecte de, a manca de, al seu torn, amb comptagotes, citació a termini, color de gos com fuig, d’aquí que, de forma que, degut a (‘a causa de’), deixar estar, dia sí dia no, doncs bé, en atenció a, encara no, ésser un cas com un cabàs, estar d’algú, fer curt, fer llarg, fruita seca, no sigui que, només faltaria, o sigui, si bé i tots i cadascun.