Categories

SF-05. Volum de lèxic de la ‘Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana’

 

 

El dia 9 d’abril de 2019, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat, en versió digital, la primera edició del volum iii de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, que està dedicat al lèxic i que clou aquesta sèrie de publicacions iniciada l’any 1990 amb el volum dedicat a la fonètica i continuada el 1992 amb el volum sobre morfologia.

El març del 2022, la Secció Filològica de l’IEC n’ha publicat la segona edició, que es pot consultar tant impresa com en versió digital. Aquesta segona edició inclou les principals incorporacions i canvis de les últimes actualitzacions de la versió en línia del DIEC2 (març del 2021 i novembre del 2021).

Aquesta obra, adreçada especialment als mitjans de comunicació i al món de l’ensenyament, ha estat a cura de Joan Veny, i es basa en una selecció del lèxic bàsic i disponible del català en l’àmbit general (és a dir, mots propis de dos o més dialectes) i en l’àmbit restringit (mots propis d’un dialecte només), avalats per criteris d’extensió geogràfica, freqüència d’ús, prestigi, genuïnitat i tradició.