Categories

Nova entrada de Critèria: «L’estàndard oral de la llengua catalana: el lèxic»

 

El dia 9 de maig de 2019 hem penjat l’entrada SF-05: «Volum de lèxic de la ‘Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana’», que conté una breu ressenya de l’obra Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III. Lèxic, de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’edició de la qual ha estat a cura de Joan Veny. En la mateixa entrada hi ha l’enllaç a l’espai web de l’Institut d’Estudis Catalans on està allotjada i es pot consultar.