Categories

Sessió acadèmica: ‘Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut’

 

El dia 27 de febrer de 2019 es va dur a terme, a la seu de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, de Barcelona, la sessió acadèmica de l’associació SocDEMCAT dedicada a Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut, que va anar a càrrec del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC. Els conferenciants van ser Júlia Florit, que va tractar de les novetats de l’Ortografia catalana, amb una especial atenció als canvis ortogràfics de la terminologia mèdica i de les ciències de la salut, i Josep M. Mestres, que va exposar les novetats més generals de la Gramàtica de la llengua catalana i va comentar uns quants casos pràctics que palesen la flexibilització normativa que ha significat aquesta obra cabdal; també va fer una referència succinta a la recent Gramàtica essencial de la llengua catalana, que és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana.