Categories

7.6.1. Antoni M. Badia i Margarit, «Recull d’articles» (1974-2004)

 

 

Aquest recull conté vint-i-dos articles publicats entre els anys 1974 i 2004 en diverses revistes per Antoni M. Badia i Margarit, membre de l’Institut d’Estudis Catalans adscrit a la Secció Filològica des del 15 de novembre de 1968 i president d’aquesta Secció entre el 1969 i el 1995. Els articles de la pàgina web «Recull d’articles de membres de la Secció Filològica: Antoni M. Badia i Margarit», són estudis breus poc coneguts perquè estaven molt dispersos.

L’autor (Barcelona, 1920-1914) estudià als Estudis Universitaris Catalans abans de la Guerra Civil, es llicencià en filologia romànica a la Universitat de Barcelona el 1943 i es doctorà el 1947 amb un estudi de morfologia històrica. Posteriorment, fou catedràtic de gramàtica històrica de la llengua espanyola i de llengua catalana i rector de la Universitat de Barcelona (1978-1986). Professor visitant a Munic i Washington, fou nomenat doctor honoris causa per diverses universitats, entre les quals la Universitat de la Sorbona, la Universitat de Salzburg, la Universitat de Tolosa, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona. Entre les múltiples obres publicades, es poden destacar la Gramática histórica catalana (1951), la Gramática catalana (1962), la Llengua i cultura als Països Catalans (1964), La llengua dels barcelonins: resultats d’una enquesta sociològico-lingüística (1964), la Gramàtica de la llengua catalana (1994) i Les Regles de esquivar vocables i la «qüestió de la llengua» (1999). Va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1986), els premis d’Honor de la Fundació Jaume I (1995) i de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), la Medalla al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona (1999), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2003) i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2012).