Categories

Actualització de les sigles i denominacions d’òrgans, programes i publicacions de l’IEC

 

Avui, 18 de febrer de 2019, hem actualitzat el document de l’entrada 3.2.3, «Sigles i denominacions d’òrgans, programes i publicacions relacionats amb l’Institut», per tal d’esmenar alguns casos d’apostrofació de l’article definit i de la preposició de quan s’anteposen a la sigla corresponent, que no havien estat ben interpretats d’acord amb la nova Ortografia catalana (v. l’entrada 8.1.1 de Critèria).