Categories

Presentació de la ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ de l’IEC


Ahir, dia 17 de gener de 2019, es va presentar a l’Institut d’Estudis Catalans la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC).

Aquesta obra té per objectiu fer accessible a un públic ampli la normativa gramatical. La GEIEC forma part del conjunt de gramàtiques institucionals de l’Institut d’Estudis Catalans, que parteix de la GIEC (2016) i que es completarà aquest any amb la publicació en paper de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana. La GEIEC està dissenyada per a la consulta en línia i té un to expositiu semblant al de la GIEC. Està estructurada en trenta-dos capítols i la consulta es pot fer a través del sumari, dels quadres resum i del glossari. Més endavant, és previst d’incorporar-hi fitxers d’àudio enllaçats als quadres dels capítols dedicats a fonètica i fonologia i a l’entonació, que permetran sentir la pronúncia dels exemples en els principals parlars catalans.

Per a més informació, us podeu descarregar el dossier informatiu Què és la ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’?