Categories

ANTIGA 2019 – 3.1.2. Regles d’ús de les majúscules i les minúscules

 

 

Les Regles d’ús de les majúscules i les minúscules recullen els usos d’aquesta marca diacrítica en l’edició de les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans des de l’any 1993, per bé que ha estat actualitzada i molt ampliada fins a l’any 2016, i tenen el vistiplau de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica, a la qual se sotmeten totes les modificacions que s’hi volen introduir.

En la versió present, del 31 de maig de 2019, s’han revisat i unificat els usos diacrítics de la inicial majúscula relacionats amb concursos, festes assenyalades, premis, borses d’estudis i ajuts (que afecten, especialment, els epígrafs 14.13 al 14.14).

Aquest document conté també un índex alfabètic final de tots els exemples que il·lustren les regles d’ús, els quals remeten a l’epígraf o epígrafs que en parlen.