Categories

Accés en línia a la base de dades de neologismes en català i espanyol BOBNEO

Us recordem que la pàgina web de la Secció Filològica ofereix, dins la secció de recursos en línia, el banc BOBNEO, una base de dades, fruit dels treballs de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, que conté els neologismes procedents de la premsa catalana i espanyola des de l’any 1992. En el cas del català, el banc recull 80.780 ocurrències i 31.874 neologismes diferents.