Categories

7.1.3. Les proves d’accés als cicles formatius (PACF). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves

 

Des de l’any 2009 fins al 2019, l’Institut d’Estudis Catalans, per mitjà del Servei Editorial i del Servei de Correcció Lingüística, s’ha encarregat de la correcció, la maquetació i l’edició de les proves d’accés als cicles formatius (PACF) que convoca anualment la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest període, l’IEC va anar configurant un conjunt de criteris i orientacions que van culminar en la confecció dels llibres d’estil d’aquestes proves amb el vistiplau del Departament d’Educació, amb la finalitat de ser útils per als professors redactors de les proves, per als maquetistes i per als correctors que intervenen en la preparació dels fascicles de cada matèria. Aquests reculls de criteris han estat publicats anualment per l’Institut entre l’any 2011 i l’any 2019, a partir del qual s’han deixat d’editar.