Categories

Nova entrada de Critèria: «El ‘Glossari de termes gramaticals’»

 

El 27 de juliol de 2020 hem creat l’entrada SF-08, corresponent al Glossari de termes gramaticals que la Secció Filològica va obrir al públic el dia 15 de juliol de 2020, el qual conté set-cents termes gramaticals dels camps de la fonètica, la morfologia i la sintaxi, elaborats a partir de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC).