Categories

Concedeixen la Creu de Sant Jordi 2020 a M. Josep Cuenca i Josep M. Nadal, membres de la Secció Filològica

 

El dia 10 de març de 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2020 a trenta personalitats i a quinze entitats que han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural, entre les quals als membres de la Secció Filològica M. Josep Cuenca (Barcelona, 1964), per l’excel·lència de les seves aportacions al coneixement i la divulgació de la gramàtica de la llengua catalana (és la directora dels projectes de la Gramàtica essencial de la llengua catalana, publicada en línia el 2018, i de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, publicada en paper el 2019; i Josep M. Nadal (Girona, 1949), pel seu compromís permanent amb la llengua i la cultura catalanes expressat a través de la docència i la recerca, i per haver posat els fonaments de la descentralització de la docència i la recerca universitària a Catalunya (fou el primer rector de la Universitat de Girona, entre 1993-2002).