Categories

La Neolosfera, una bona eina poc coneguda

 

En la correcció de textos actual apareixen sovint neologismes que no sabem ben bé com hem de tractar. Una eina complementària de l’Observatori de Neologia que vam comentar el mes de desembre proppassat és la Neolosfera de la Universitat Pompeu Fabra, un blog amb sis anys de funcionament que aplega i presenta, en aquests moments, 1.450 neologismes d’una manera informada i documentada, que és la millor manera que hi ha per a poder decidir —ja que encara no són normatius— amb quina forma i en quin sentit s’han de fer servir.