Categories

Actualització del llibre d’estil de les PAU

 

El dia 22 de desembre de 2020 hem publicat la novena edició (actualitzada i ampliada) de l’obra Les proves d’accés a la universitat (PAU). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.2), a cura de Laia Campamà i Josep M. Mestres.

En aquesta novena edició s’hi han afegit, a partir de la correcció de les proves del 2020, criteris i dades útils per a la confecció de les proves de PAU corresponents a l’any 2021.