Categories

Presentació de la ‘Paremiologia catalana comparada digital’, de Víctor Pàmies

 

El dia 29 de gener de 2020 s’ha presentat a Barcelona la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD), de Víctor Pàmies, que es pot consultar a l’adreça https://pccd.dites.cat. És un recull fraseològic excepcional creat a partir d’un gavadal de fonts ben diverses (orals, escrites i digitals) que pretén recopilar les expressions figurades de la llengua catalana des dels orígens fins ara. En el moment d’ésser presentada, l’obra consta de 10.000 parèmies patró o paremiotipus que abracen 150.000 unitats fraseològiques (locucions, frases fetes, refranys, proverbis, citacions, embarbussaments…), procedents de sis-centes obres diferents, i és voluntat de l’autor d’anar-la incrementant fins a arribar a un milió d’unitats fraseològiques.