Categories

Ampliació del document sobre simbologia i formulació científiques (entrada 3.2.1)

El document titulat La simbologia i la formulació en els textos científics (entrada 3.2.1) ha estat ampliat amb un apartat més (nou § 24) en què es resumeixen els contextos de formulació en què cal respectar o evitar espais (fins) segons la IUPAC, que han estat exposats al llarg de tot el document.

Aquesta versió 2 del document porta data del 7 de gener del 2015. La versió 1 bis anterior ha estat traslladada a l’arxiu històric de l’espai web (entrada ANTIGA 2014 – 3.2.1).