Categories

Edició esmenada de les sigles i les denominacions d’òrgans, programes i publicacions relacionats amb l’IEC

En el document titulat Sigles d’òrgans, programes i publicacions relacionats amb l’Institut (entrada 3.2.3) hem esmenat la sigla de la col·lecció «Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials», que realment és TSFCS, i la grafia de l’acrònim del Centre Terminologia de la Llengua Catalana, que és TERMCAT.

Aquesta versió 2 del document porta data de l’11 de març de 2015. La versió 1 anterior (del 22.12.2014) ha estat traslladada a l’arxiu històric de l’espai web (entrada ANTIGA 2014 – 3.2.3).