Categories

Actualització dels llibres d’estil de les PAU i les PACF

PAU 2015 (portada)

 

Avui hem publicat la quarta edició (actualitzada i ampliada) de les obres Les proves d’accés a la universitat (PAU). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.2) i Les proves d’accés als cicles formatius (PACF). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.3).

En aquesta quarta edició s’han afegit, a partir de la correcció de les proves del 2015, criteris i dades útils per a la confecció de les proves de PAU i de PACF corresponents a l’any 2016.