Categories

Les obres de referència general per a la correcció de textos a la ‘Revista de Llengua i Dret’

Article RLD num 63 Mestres i Trias

 

La Revista de Llengua i Dret, editada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, acaba de publicar, a les pàgines 13-49 del número 63 (juny 2015), l’article titulat «Qualitat i fiabilitat de les obres de referència general per a la correcció de textos», signat per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Mireia Trias, col·laboradora del programa de Terminologia de Ciència i Tecnologia de l’IEC, en què estableixen vint-i-un trets o característiques que haurien de complir les obres de referència general per a la correcció i la traducció de textos, els quals constitueixen un barem per a classificar-les i determinar-ne el nivell de qualitat i fiabilitat.