Categories

Actualització de l’entrada de la intranet IN-2.1.2

Ahir vam publicar el document actualitzat de l’entrada de la intranet IN-2.1.2 («Criteris per a la redacció i la publicació de reculls de toponímia»), que recull la disposició tipogràfica de les obres publicades dins la col·lecció «Treballs de l’Oficina d’Onomàstica». Aquesta versió 1 és l’actualització del document que havíem publicat provisionalment el 3 de juliol de 2014, corresponent a la versió prèvia del 30 de juny de 2003.