Categories

Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané

Llibre d-estil DSIN

 

Arran de la publicació en línia de la tercera edició del Diccionari de sinònims d’Albert Jané (http://sinonims.iec.cat) feta per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 10 de desembre de 2015, hem volgut deixar constància de tot el procés que ha calgut seguir per a transformar un text que estava únicament en paper en una base de dades en línia que permet la consulta exhaustiva d’aquest diccionari.

Així, dins la intranet de Critèria, es pot consultar la versió 1 del Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané, que fou preparada el 19 de novembre de 2015, la qual recull el damunt dit procés (entrada IN-2.2.4). És especialment interessant tenir en compte que la pauta que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest diccionari pot ser aplicable també a altres obres del mateix estil.