Categories

Nova entrada de Critèria: «L’apostrofació davant les lletres i els noms de lletra d’altres alfabets»

Per tal de facilitar un criteri coherent i estable d’apostrofació davant les lletres i els noms de lletra d’alfabets altres que el català, acabem de penjar l’entrada 3.1.3, que conté el document titulat Sobre l’apostrofació de l’article femení singular i la preposició de davant les lletres i els noms de lletra, que ha obtingut el vistiplau explícit de la Secció Filològica en la reunió tinguda el proppassat dia 17 d’abril de 2015.