Categories

Creació de la categoria IN-3 («Exemples de transcripció i transliteració d’altres alfabets») dins la intranet de Critèria

Arran de la recomanació feta per la Secció Filològica a final de juliol del 2016, hem creat la categoria IN-3 dins la intranet de Critèria: «Exemples de transcripció i transliteració d’altres alfabets» el dia 20 de setembre de 2016.