Categories

Actualització de l’entrada de la intranet de Critèria IN-2.2.3: llibre d’estil del DHAC

capcalera-dhac

 

El dia 18 d’octubre hem publicat a la intranet de Critèria la versió 5 dels Criteris d’estil del ‘Diccionari d’historiadors de l’art català-valencià-balear’ (entrada IN-2.2.3), que s’han fet servit per a arribar, a mitjan octubre del 2016, a les 566 biografies d’historiadors de l’art de tots els territoris de llengua i cultura catalanes recollides en aquesta obra. En aquest sentit, cal parar atenció que recentment s’ha allargat el títol d’aquesta obra per a subratllar l’àmbit que comprèn.