Categories

Supressió de la subcategoria 5.3, «Qüestions relacionades amb la transcripció i transliteració d’altres alfabets»

Per recomanació de la Secció Filològica, les llistes de noms àrabs transcrits i transliterats al català (entrada 5.3.1), de noms propis russos i ucraïnesos transcrits i transliterats al català (entrada 5.3.2) i de noms propis de la regió dels Balcans amb transcripció fonètica (entrada 5.3.3), aplegades sota la subcategoria 5.3 («Qüestions relacionades amb la transcripció i transliteració d’altres alfabets»), han estat traslladades, el dia 20 de setembre de 2016, a la intranet d’aquest espai web, per tal com no es tracta de criteris que puguin ésser d’utilitat general, sinó tan sols d’exemples de suport a la correcció dels textos que publica l’Institut d’Estudis Catalans.