Categories

Actualització del recull de fitxes dels llibres d’estil de les PAU i les PACF publicats des del 2011

pau i pacf (universitats)

 

El passat dia 24 de febrer vam publicar la versió segona del recull Llibres d’estil de les PAU i les PACF dipositats a l’Arxiu de l’IEC, del 18 de novembre del 2015,  que aplega totes les fitxes dels llibres d’estil de les PAU i de les PACF des de l’any 2011, una còpia de cadascun dels quals està dipositada a l’Arxiu de l’IEC.