Categories

Actualització de l’entrada de la intranet de Critèria «Model de factura»

model de factura

 

El dia 10 de febrer vam publicar a la intranet de Critèria la segona versió del Model de factura (entrada IN-1.7), que serveix de referència per als nous col·laboradors externs dels Serveis de Correcció de l’Institut d’Estudis Catalans.