Categories

Els seminaris del CUIMPB – Centre Ernest Lluch (2001-2008)

 

Entre els dies 12 i 16 de juliol hem completat les vuit entrades de la nova subcategoria 9.2 amb la informació relativa als seminaris organitzats pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i l’Institut d’Estudis Catalans durant els anys 2001 al 2008, dirigits per Joan Martí i Castell, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i coordinats per Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics.

Aquesta publicació múltiple ha portat a una reestructuració de la subcategoria 7.4, que s’ha dividit en dues subcategories: 7.4, «Actes de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística», i 7.5, «Actes d’altres jornades i seminaris», per tal com les actes dels seminaris del CUIMPB-CEL han estat traslladades a les entrades respectives de la subcategoria 9.2). Això ha comportat també la renumeració de les subcategories, 7.5 i 7.6, que han passat a 7.6 i 7.7, respectivament.