Categories

Nova entrada de Critèria: «Obres i altres recursos en paper únicament»

Avui, dia 19 de febrer de 2018, hem penjat una nova entrada a Critèria, «Obres i altres recursos en paper únicament», la qual conté dos documents: Les obres de consulta en paper únicament i Llista qualificada d’obres de consulta en paper únicament (entrada 8.2.2). Aquesta darrera aplega totes les referències bibliogràfiques de les obres que només es poden consultar en suport de paper de què tenen notícia els serveis de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans. Les referències de les obres que existeixen en doble suport tan sols es poden consultar en línia (a l’entrada 8.2.1 d’aquest espai web).

Creiem que aquesta llista d’obres en paper, juntament amb la que ja hi havia penjada d’obres en línia, és una de les aportacions més valuoses per a facilitar la feina quotidiana dels professionals autònoms, per tal com posa a l’abast tota la bibliografia disponible per a la correcció i la traducció de textos en català.