Categories

SF-07. El ‘Nomenclàtor mundial’

 

El 15 de desembre de 2022 es va obrir al públic el web del Nomenclàtor mundial. Aquesta obra és el resultat d’un projecte promogut per la Comissió de Toponímia de Catalunya, de la qual forma part l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que té com a finalitat l’elaboració d’un corpus normativitzat en català de la toponímia situada fora de l’àrea lingüística catalana. L’obra es va gestar amb l’objectiu de fer servir les formes catalanes dels exònims d’arreu del món, per la qual cosa en primer lloc calia determinar l’abast d’aquest projecte atesa la magnitud de la toponímia mundial. Per aquest motiu, la Comissió de Toponímia de Catalunya va acordar elaborar un nomenclàtor mundial fonamental, que hauria de recollir els topònims més coneguts i d’ús més habitual. Així, el projecte va partir d’una base de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya integrada per 7.000 topònims, que ha estat revisada per la Comissió d’Onomàstica de la Secció Filològica entre el 2016 i el 2021. Per poder portar a terme aquesta revisió, es van establir uns criteris que han anat evolucionant a mesura que avançava l’anàlisi de la toponímia dels diferents països.

El resultat final, doncs, és una obra accessible en línia i de caràcter general que conté un total de 8.500 entrades. Per les seves característiques, està pensada sobretot per als mitjans de comunicació i per a l’edició d’obres de caràcter divulgatiu.