Categories

Cerca exhaustiva en els fitxers en PDF

Avui, dia 1 de desembre de 2014, hem acabat de substituir els fitxers en PDF als quals es pot accedir des de les entrades de Critèria i que no admetien cerques exhaustives per d’altres que sí que ho permeten.

D’aquesta manera, amb la combinació Ctrl + f  o una altra d’equivalent segons el sistema operatiu de què disposeu, podreu cercar qualsevol cadena de caràcters dins cadascun dels fitxers en PDF que ja són definitius. En el cas de les fórmules, els subíndexs i els superíndexs s’han d’escriure normals, i les lletres gregues en general es deixen trobar escrivint les lletres llatines corresponents.