Categories

S’obre la intranet de Critèria als col·laboradors externs

Des d’avui mateix la intranet de l’espai web de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans Critèria és accessible a tots els col·laboradors externs del Servei de Correcció Lingüística i de la Unitat de Correcció del Servei Editorial mitjançant el nom i la contrasenya corresponents.

L’espai web Critèria, presentat públicament el dia 3 de juliol de 2014, ofereix de manera oberta eines en línia per a la correcció i la traducció de textos amb vista a l’edició de les obres que publica l’IEC que poden ser profitoses per als professionals de la llengua en general.

Tal com es va dir el dia de la presentació de l’espai web, la intranet conté documents molt específics que podrien tenir poc interès per als professionals de la correcció i la traducció en general, per tal com aplega criteris de publicacions i col·leccions pròpies de l’Institut, de vegades amb unes particularitats que no són aplicables a altres obres ni són d’ús generalitzat en el món de l’edició, la qual cosa podria fer semblar que, en algun cas, hi podria haver alguna contradicció o discrepància amb els criteris generals exposats en la part pública de Critèria.

Qui s’endinsa en la intranet ho ha de tenir present i ha de procurar no barrejar aquests criteris tan específics amb els criteris d’aplicació general a les obres que publica l’Institut.