Categories

1.2.2. La disposició ortotipogràfica dels qüestionaris d’opció múltiple

 

 

Els qüestionaris d’elecció múltiple que es fan servir actualment en molts exàmens de coneixements es basen en criteris psicomètrics i presenten característiques tipificables que és convenient conèixer amb vista a la revisió ortotipogràfica d’aquesta classe de textos.

Per a l’elaboració d’aquests criteris per a la disposició dels qüestionaris d’opció múltiple, hem tingut el privilegi de poder disposar de l’assessorament del doctor Lluís Garcia i Sevilla, psiquiatre especialista en proves psicomètriques i membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.