Categories

8.2.5. Recursos en línia sobre llengua de l’Institut d’Estudis Catalans

 

En el menú de la pàgina de benvinguda del web de l’Institut d’Estudis Catalans (es desplega així que hi posem el punter del ratolí a sobre) podem seleccionar l’opció «Recursos en línia» dins el quadre «Llengua», la qual ens remet a una pantalla que conté, en primer lloc, un cercador de mots i expressions des del qual es poden consultar nou recursos lingüístics individualment sobre el mot o l’expressió en qüestió, segons l’opció de consulta adoptada per a cada recurs.

Aquesta pantalla també ens permet accedir directament a una selecció de recursos en línia de què disposa l’IEC feta i actualitzada per la Secció Filològica, entre els quals:

 

—   Diccionari de la llengua catalana,

—   Diccionari català-valencià-balear,

—   Diccionari descriptiu de la llengua catalana,

—   BDLex. Base de dades lexicogràfica,

—   Diccionari de sinònims,

—   OnCat. Onomasticon Cataloniae,

—   Gramàtica de la llengua catalana. Presentació,

—   Gramàtica de la llengua catalana. Bibliografia,

—   Gramàtica essencial de la llengua catalana / Vídeo de presentació,

—   Glossari de termes gramaticals,

—   Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana / Presentació,

—   Ortografia catalana. Presentació,

—   Ortografia catalana,

—   Ortografia catalana. Modificacions entrades DIEC2 (abril 2017),

—   Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana,

—   Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III. Lèxic,

—   Llengua de signes catalana,

—   Portal CiT, Terminologia de Ciències i Tecnologia,

—   Vocabulari de la llengua catalana medieval,

—   Diccionari de textos catalans antics,

—   Nou glossari general lul·lià,

—   BOBNEO, Observatori de neologia UPF,

—   Observatori de neologia. Base de dades,

—   Optimot. Consultes lingüístiques,

—   TERMCAT, Centre de Terminologia de la Llengua Catalana,

—   Critèria. Espai web de correcció de l’IEC,

—   Atles lingüístic del domini català,

—   Acadèmia oberta als mitjans de comunicació,

—   Acadèmia oberta als ensenyants,

—   Acadèmia oberta als escriptors, traductors i correctors,

—   Espai Pompeu Fabra,

—   Obres completes de Pompeu Fabra,

—   Portal Antoni M. Alcover,

—   Recull d’articles d’Antoni M. Badia i Margarit,

—   Recull d’articles d’Albert Jané,

—   Recull d’articles d’Aina Moll.