Categories

5.1.1. Els noms científics dels éssers vius

 

5-1-1_Noms científics dels éssers vius_01_pàg 1

 

La pronunciació correcta dels noms científics dels éssers vius denota una bona formació cultural i científica, especialment en la relació entre els traductors i correctors i els autors i editors d’una publicació. El document Els noms científics dels éssers vius ofereix els criteris necessaris per a l’ortoèpia d’aquestes denominacions.

Aquesta versió, publicada inicialment en el llibre De la preceptiva de la llengua catalana. Reflexions i notes 2000-2002, a cura de Joan Martí Castell (2002), ha obtingut el vistiplau de la Secció Filològica el dia 13 de maig de 2016 i conté les esmenes proposades prèviament pels membres d’aquesta Secció.