Categories

5.1.2. Les notacions horàries en els textos de l’IEC

 

5-1-2_Les notacions horàries_01_pàg 1

 

La necessitat de disposar d’unes fórmules de notació horària homogènies en els textos que elabora i publica l’Institut d’Estudis Catalans ha fet imprescindible d’incloure a Critèria el document Les notacions horàries en els textos de l’IEC. Per bé que el text que conté parteix d’un d’anterior (del 6 de novembre de 2004) titulat Les notacions horàries en català central, la Secció Filològica, en atorgar-li el vistiplau, hi ha volgut recollir les altres varietats geolectals, perquè es tinguin en compte si escau, segons el text.

Aquest document conté també una taula amb les parts del dia i una altra amb les variants formals més esteses.