Categories

Alta de col·laboradors

Els professionals de la correcció i la traducció que volen col·laborar professionalment com a autònoms amb la Unitat d’Edició o amb la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans han de seguir els passos següents:

1) La persona interessada presenta el curriculum vitae actualitzat (amb fotografia) a un dels dos serveis de correcció.

2) Si el currículum té el perfil adequat, és cridada a tenir una entrevista amb un dels responsables de correcció de l’IEC.

3) Si el resultat de l’entrevista és bo i hi ha acord pel que fa a les condicions de treball i de remuneració, la persona interessada s’ha de donar d’alta d’autònoms, si no ho està, i ha de demanar el certificat d’autònoms a Hisenda.

4) El nou col·laborador/a ha d’emplenar i signar el formulari d’alta de proveïdors de l’Institut (Servei de Gestió Econòmica, juny del 2014) que es pot baixar de la intranet de Critèria (entrada IN-1.5 d’aquest espai web) i fer una fotocòpia del carnet d’identitat. És essencial que en el formulari figuri el número d’epígraf pel qual cotitzarà en la Seguretat Social, que pot ser diferent segons les classes de feina que vulgui desenvolupar com a professional autònom/a.

5) Una vegada preparada tota la documentació, ha de presentar el certificat d’autònoms, el formulari d’alta de proveïdors i la fotocòpia del carnet d’identitat al servei de correcció corresponent, el qual els farà arribar posteriorment al Servei de Gestió Econòmica de l’IEC.

A partir d’aquest moment, el nou col·laborador/a pot rebre encàrrecs de feina de l’Institut d’Estudis Catalans.

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar la borsa de col·laboradors de l’IEC. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat