Categories

4.1.3. La referència bibliogràfica de piulades al Twitter

 

4-1-3_Referència bibliogràfica de piulades al Twitter_01_pàg 1

Malgrat la brevetat de les piulades que es fan dins la plataforma de microblogs Twitter (cent quaranta caràcters), hi ha autors que consideren que alguns d’aquests textos tan breus poden tenir interès científic o de divulgació científica.

A partir dels criteris de redacció de les referències bibliogràfiques, que estan prou establerts, s’ha redactat aquesta proposta de redacció de les referències de piulades que s’hagin d’incloure en una llista bibliogràfica, amb el títol La referència bibliogràfica de piulades al Twitter.