Categories

Notícies del 2015

Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané

Llibre d-estil DSIN

 

Arran de la publicació en línia de la tercera edició del Diccionari de sinònims d’Albert Jané (http://sinonims.iec.cat) feta per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 10 de desembre de 2015, hem volgut deixar constància de tot el procés que ha calgut seguir per a transformar un text que estava únicament en paper en una base de dades en línia que permet la consulta exhaustiva d’aquest diccionari.

Així, dins la intranet de Critèria, es pot consultar la versió 1 del Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané, que fou preparada el 19 de novembre de 2015, la qual recull el damunt dit procés (entrada IN-2.2.4). És especialment interessant tenir en compte que la pauta que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest diccionari pot ser aplicable també a altres obres del mateix estil.

Nova entrada de Critèria: «Curs de redacció de documents administratius (2006)»

Document administratiu

 

Avui hem publicat la convocatòria programa i el davantal corresponent del Curs de redacció de documents administratius (entrada 9.4.4), organitzat l’any 2006 per l’aleshores Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC i impartit per Albert Soler, Laia Campamà i Josep M. Mestres, adreçat als treballadors de la institució.

Aquest curs es va desenvolupar entre el 18 d’octubre i el 22 de novembre de 2006 a la Sala Fontserè de la Casa de Convalescència, seu de l’Institut (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Nova entrada de Critèria: «Actes del IV Seminari de Correcció de Textos»

coberta IV seminari_ret quadrat

 

A final del mes de novembre passat van sortir publicades les actes del IV Seminari de Correcció de Textos: «Eines en línia de l’IEC per a la traducció i correcció de textos» (entrada 7.2.4), que va tenir lloc a la Casa de Convalescència de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 3 de juliol de 2014.

Aquestes actes, l’edició de les quals ha estat a cura de Brauli Montoya, Josep M. Mestres i Sílvia López, es poden descarregar gratuïtament també des del Portal de Publicacions de l’IEC.

La Secció Filològica de l’IEC publica en línia la tercera edició del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané

DSIN pàgina de benvinguda_ret

 

El proppassat dia 10 de desembre la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va obrir al públic gratuïtament per Internet la tercera edició del Diccionari de sinònims d’Albert Jané (http://sinonims.iec.cat), membre d’aquesta secció. Aquesta obra conté 33.025 mots i expressions diferents aplegats en 27.542 articles.

Els sinònims es poden trobar buscant una entrada o bé arreu del diccionari (buscant tant a les entrades com a les llistes de sinònims). La cerca arreu es pot limitar d’acord amb la funció sintàctica que fan el mot o l’expressió que són objecte de consulta. Les instruccions d’ús expliquen detalladament i il·lustrada el funcionament d’aquesta obra i la manera de treure’n el màxim profit.

Actualització dels llibres d’estil de les PAU i les PACF

PAU 2015 (portada)

 

Avui hem publicat la quarta edició (actualitzada i ampliada) de les obres Les proves d’accés a la universitat (PAU). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.2) i Les proves d’accés als cicles formatius (PACF). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.3).

En aquesta quarta edició s’han afegit, a partir de la correcció de les proves del 2015, criteris i dades útils per a la confecció de les proves de PAU i de PACF corresponents a l’any 2016.

Actualització de la llista de membres del Ple de l’IEC

IECColor

 

Per tal que els correctors i traductors puguin comprovar amb seguretat la forma que ha de revestir el nom de cada membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del seu inici, avui hem publicat la versió 2 del document corresponent a l’entrada 5.2.1 («Membres del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans»), que inclou el nom dels membres més recents de la corporació.

Reestructuració de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana

Logo rectangular Generalitat Valenciana

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha estat reestructurada pel Consell de la Generalitat Valenciana mitjançant el Decret 155/2015, del 18 de setembre, dins la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7620, del 22.9.2015); prèviament, pel Decret 105/2015, del 7 de juliol, fou nomenat Rubén Trenzano Juan per a dirigir-la (DOGV núm. 7566, del 9.7.2015). Aquesta renovada direcció general assumeix les funcions en matèria de política lingüística, traducció i correcció de textos i multilingüisme en l’àmbit dels ensenyaments no universitaris, així com l’ordenació i gestió de les escoles oficials d’idiomes (article 13).

Entre altres comeses concretes, s’encarrega de les tasques següents: dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de València, organitzar la celebració de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i gestionar-ne l’expedició (article 13.i); coordinar les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al valencià i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents (article 13.l); impulsar i coordinar activitats de normalització, d’aplicació de la normativa lingüística i de difusió del valencià amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (article 13.n); i també establir, d’acord amb les normes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els criteris d’usos lingüístics institucionals respecte a les llengües oficials a la Comunitat Valenciana, i dirigir i coordinar els treballs dels tècnics en traducció, interpretació i gestió de promoció lingüística per a la traducció i la correcció de textos oficials de la Generalitat i dels ens públics que en depenen (article 13.o).

I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

I JORNADA_CPF 2015_ret

 

La Càtedra Pompeu Fabra de la UPF organitza, conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, la seva primera jornada científica amb l’objectiu de difondre i promoure la llengua catalana i l’obra de Pompeu Fabra, que es durà a terme els dies 5 i 6 de novembre de 2015 (vegeu-ne la convocatòria programa a https://www.upf.edu/catedrapompeufabra/_pdf/I_JORNADA_CPF.pdf).

Sota el títol «Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país», es tractaran tres aspectes fonamentals de la figura de Pompeu Fabra: com a enginyer, com a lingüista i com a ciutadà compromès. L’acte és gratuït, però cal inscriure-s’hi prèviament (http://www.upf.edu/catedrapompeufabra).

Xerrades amb la professora i investigadora M. Teresa Cabré

cartell_ciclexerradesTCCA5

 

La doctora M. Teresa Cabré i Castellví, presidenta de la Secció Filològica, impartirà pròximament cinc xerrades en què reflexionarà al voltant de la lingüística aplicada i el lèxic des del punt de vista de les seves aportacions personals al llarg de tota la carrera professional en relació amb els cinc àmbits previstos en el programa (vegeu-ne el cartell a http://www.iec.cat/activitats/documents/cartell_ciclexerrades_cabre.pdf).

Aquestes sessions es desenvoluparan a l’Institut d’Estudis Catalans els dies 28 d’octubre i 16 de desembre de 2015, i 10 de febrer, 20 d’abril i 15 de juny de 2016, a les sis de la tarda. L’accés és gratuït, però cal inscriure-s’hi prèviament a l’adreça http://www.iec.cat/jornades/xerrades2015.asp.

X Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: «Manuales de estilo en la era de la marca personal»

X Seminario 20151013_ret

 

Els dies 13 i 14 d’octubre de 2015 ha tingut lloc a San Millán de la Cogolla (Logronyo) el X Seminario Internacional de Lengua i Periodismo: «Manuales de estilo en la era de la marca personal» (http://www.fundeu.es/san-millan-2015), organitzat per la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) i per la Fundación San Millán, en el qual va intervenir Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, com a coordinador de l’espai web Critèria (juntament amb Sílvia López) i coautor de l’obra Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos (1995-2009). Una vintena d’especialistes, entre lingüistes (correctors i traductors), filòlegs i periodistes (de mitjans escrits i audiovisuals), van debatre sobre els tres temes previstos: «Norma y estilo, ¿qué es más necesario?», «Manuales de estilo clásico en la era de internet» i «Manuales y correctores, pero si hay que elegir me quedo con…». Les conclusions d’aquest seminari es poden consultar a l’adreça http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2015/10/conclusionesDEF5.pdf.