Categories

6. Criteris generals de les coŀleccions de l’IEC

6.2. Part inicial de les obres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format

 

 
6-2_Part inicial de les obres de 17 per 24 cm_02 bis_pàg 1

 

Les col·leccions generals de monografies de l’Institut d’Estudis Catalans es publiquen amb el format de 17 × 24 cm o, excepcionalment, de 20 × 26 cm.

El document Part inicial de les obres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format fixa els trets essencials de disposició dels inicis de les obres d’aquestes col·leccions generals i els il·lustra profusament.

Juntament amb els documents Part final de les obres… i Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format (quart perllongat), conformen els elements generals de la tripa d’aquestes obres, i, amb el document Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC, constitueixen els criteris generals de les col·leccions d’aquesta institució.

 

 

6.3. Part final de les obres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format

 

6-3_Part final de les obres de 17 per 24 cm_01 bis_pàg 1

 

Les col·leccions generals de monografies de l’Institut d’Estudis Catalans es publiquen amb el format de 17 × 24 cm o, excepcionalment, de 20 × 26 cm.

El document Part final de les obres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format fixa els trets essencials de disposició dels finals de les obres d’aquestes col·leccions generals i els il·lustra profusament.

Juntament amb els documents Part inicial de les obres… i Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format (quart perllongat), conformen els elements generals de la tripa d’aquestes obres, i, amb el document Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC, constitueixen els criteris generals de les col·leccions d’aquesta institució.

 


6.1. Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format

 

6-1_Elements generals dels llibres de 17 per 24 cm_01 ter_pàg 1

 

Les col·leccions generals de monografies de l’Institut d’Estudis Catalans es publiquen amb el format de 17 × 24 cm o, excepcionalment, de 20 × 26 cm.

El document Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format (quart perllongat) fixa els trets essencials de disposició del text de les obres d’aquestes col·leccions generals i els il·lustra profusament.

Juntament amb els documents Part inicial de les obres…Part final de les obres…, conformen els elements generals de la tripa d’aquestes publicacions, i, amb el document Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC, constitueixen els criteris generals de les col·leccions d’aquesta institució.

6.4. Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC

 

6-4_Nou disseny de les cobertes de les col·leccions 1

 

Les col·leccions generals de monografies que edita l’Institut d’Estudis Catalans es van regularitzar formalment el 10 de juny de 1994 amb la publicació de la primera versió dels Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels llibres de 17 × 24 cm de format (quart perllongat), a cura del Servei de Publicacions i el Servei de Correcció de l’IEC. La família de lletra general de l’obra que es feia servir aleshores era la Garamond.

Amb vista a la celebració del primer centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, el 12 de desembre de 2005 la Comissió de Publicacions de l’IEC va aprovar una renovació de la disposició tipogràfica de les col·leccions generals de les publicacions, que tenia com a canvi més significatiu, l’adopció de la família de lletra Minion Pro per al text general dels llibres. Aquest nou disseny aparegué recollit en el dossier de treball titulat Criteris i altres materials per a la correcció i l’edició de textos a l’Institut d’Estudis Catalans, publicat el 9 de gener de 2006 per l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics.

Finalment, el 16 de febrer de 2012 la Comissió de Publicacions de l’IEC va aprovar un Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC, proposat pel Servei Editorial, que modifica els elements més externs de les col·leccions generals però respecta el disseny de les parts interiors aprovat l’any 2015.

Juntament amb els documents Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format (quart perllongat)Part inicial de les obres…Part final de les obres…, constitueixen els criteris generals de les col·leccions d’aquesta institució.