Categories

5.1. Qüestions de lèxic general i d’especialitat

5.1.1. Els noms científics dels éssers vius

 

5-1-1_Noms científics dels éssers vius_01_pàg 1

 

La pronunciació correcta dels noms científics dels éssers vius denota una bona formació cultural i científica, especialment en la relació entre els traductors i correctors i els autors i editors d’una publicació. El document Els noms científics dels éssers vius ofereix els criteris necessaris per a l’ortoèpia d’aquestes denominacions.

Aquesta versió, publicada inicialment en el llibre De la preceptiva de la llengua catalana. Reflexions i notes 2000-2002, a cura de Joan Martí Castell (2002), ha obtingut el vistiplau de la Secció Filològica el dia 13 de maig de 2016 i conté les esmenes proposades prèviament pels membres d’aquesta Secció.

5.1.2. Les notacions horàries en els textos de l’IEC

 

5-1-2_Les notacions horàries_01_pàg 1

 

La necessitat de disposar d’unes fórmules de notació horària homogènies en els textos que elabora i publica l’Institut d’Estudis Catalans ha fet imprescindible d’incloure a Critèria el document Les notacions horàries en els textos de l’IEC. Per bé que el text que conté parteix d’un d’anterior (del 6 de novembre de 2004) titulat Les notacions horàries en català central, la Secció Filològica, en atorgar-li el vistiplau, hi ha volgut recollir les altres varietats geolectals, perquè es tinguin en compte si escau, segons el text.

Aquest document conté també una taula amb les parts del dia i una altra amb les variants formals més esteses.