Categories

3.2.1. La simbologia i la formulació en els textos científics

 

En la traducció, la correcció i l’edició d’obres científiques poden ser molt abundants els símbols i les fórmules matemàtiques, físiques i químiques. Conèixer la tipografia associada a aquests símbols i fórmules suficientment i ser capaços de corregir-los quan calgui és essencial per a reeixir en aquestes obres.

Aquest document sobre simbologia i formulació en textos científics forneix els símbols i els criteris necessaris per a emprar-los correctament. La present versió 8 ha tingut en compte les traduccions recents al català de les obres internacionals Guia breu de la nomenclatura de química orgànica (2021) de la IUPAC, Guia breu de la nomenclatura de química inorgànica (2022) de la IUPAC i El sistema internacional d’unitats (2022) de l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM).