Categories

5.2.1. Membres del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans

https://criteria.espais.iec.cat/files/2018/06/5-2-1_Membres-del-Ple-IEC_04.pdf

 

 

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha tingut, al llarg de la seva història, 401 membres numeraris i emèrits i 225 membres corresponents. Si voleu accedir al currículum de cada membre, ho podeu fer des dels enllaços següents: amembres numeraris i emèritsbmembres corresponents.

El Ple consta, a més, dels 28 presidents actuals de les societats científiques que són filials de la institució.

La forma de cada nom és la que la Presidència de l’Institut recomana de fer servir en les publicacions institucionals i arreu.