Categories

ANTIGA 2015 – 3.2.1. La simbologia i la formulació en els textos científics

3-2-1_Simbologia i formulació en textos científics_02_pàg 1

 

En la traducció, la correcció i l’edició d’obres científiques poden ser molt abundants els símbols i les fórmules matemàtiques, físiques i químiques.

Conèixer la tipografia associada a aquests símbols i fórmules suficientment i ser capaços de corregir-los quan calgui és essencial per a reeixir en aquestes obres.

Aquest document de simbologia i formulació científiques forneix els símbols i els criteris necessaris per a emprar-los correctament. La present segona edició conté, entre altres informacions, un apartat (§ 24) que resumeix els espais en blanc que cal respectar i els que cal evitar en la composició de les fórmules que han estat exposats al llarg del document.