Categories

6.4. Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC

 

6-4_Nou disseny de les cobertes de les col·leccions 1

 

Les col·leccions generals de monografies que edita l’Institut d’Estudis Catalans es van regularitzar formalment el 10 de juny de 1994 amb la publicació de la primera versió dels Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels llibres de 17 × 24 cm de format (quart perllongat), a cura del Servei de Publicacions i el Servei de Correcció de l’IEC. La família de lletra general de l’obra que es feia servir aleshores era la Garamond.

Amb vista a la celebració del primer centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, el 12 de desembre de 2005 la Comissió de Publicacions de l’IEC va aprovar una renovació de la disposició tipogràfica de les col·leccions generals de les publicacions, que tenia com a canvi més significatiu, l’adopció de la família de lletra Minion Pro per al text general dels llibres. Aquest nou disseny aparegué recollit en el dossier de treball titulat Criteris i altres materials per a la correcció i l’edició de textos a l’Institut d’Estudis Catalans, publicat el 9 de gener de 2006 per l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics.

Finalment, el 16 de febrer de 2012 la Comissió de Publicacions de l’IEC va aprovar un Nou disseny de les cobertes de les col·leccions de monografies de les seccions de l’IEC, proposat pel Servei Editorial, que modifica els elements més externs de les col·leccions generals però respecta el disseny de les parts interiors aprovat l’any 2015.

Juntament amb els documents Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm i de 20 × 26 cm de format (quart perllongat)Part inicial de les obres…Part final de les obres…, constitueixen els criteris generals de les col·leccions d’aquesta institució.