Categories

5.2.3. La grafia del nom de determinats recursos electrònics d’Internet

 

5-2-3_Grafia de recursos electrònics en línia_02_pàg 1
 

Els manuals i els llibres d’estil no tracten encara amb gaire detall com s’han de compondre ortotipogràficament els noms dels múltiples i variats recursos electrònics que ens ofereix la xarxa Internet.

Per a obviar a aquest inconvenient momentani, el Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Secretaria de Política Lingüística, la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT van consensuar, el 31 de maig de 2010, unes orientacions per tal que totes aquestes institucions fessin servir i recomanessin la mateixa grafia per a aquests recursos, amb el títol La grafia del nom de determinats recursos electrònics d’Internet.