Categories

Notícies

Actualització de l’entrada IN-3.2.4 de la intranet: «Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané»

Arran de l’adequació ortogràfica del Diccionari de sinònims d’Albert Jané (DSIN) en línia (http://sinonims.iec.cat) a la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, duta a terme el dia 30 d’agost de 2017, ha calgut actualitzar la informació que conté l’entrada 3.2.4 de la intranet de Critèria, «Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané», preparada el 31 d’agost de 2017 (versió 2).

Amb la finalitat de facilitar la difusió dels canvis ortogràfics i d’ajudar els usuaris, la base de dades del DSIN accepta les consultes amb la grafia anterior, però respon a les consultes formulades mostrant les entrades ja esmenades.

També és interessant recordar que la pauta que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest diccionari pot ser aplicable a altres obres del mateix estil.

Adequació del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané a la nova normativa ortogràfica

 

El dia 30 d’agost de 2017 s’ha fet pública l’actualització del Diccionari de sinònims d’Albert Jané en línia (http://sinonims.iec.cat), consistent, sobretot, en l’adequació de la nomenclatura d’aquest diccionari a la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquest moment, l’obra conté 33.033 mots i expressions diferents aplegats en 27.545 articles.

Els sinònims es poden trobar buscant una entrada o bé arreu del diccionari (buscant tant a les entrades com a les llistes de sinònims). La cerca arreu es pot limitar d’acord amb la funció sintàctica que fan el mot o l’expressió que són objecte de consulta. Les instruccions d’ús expliquen detalladament i il·lustrada el funcionament d’aquesta obra i la manera de treure’n el màxim profit.

La Secció Filològica actualitza el sistema de transcripció i transliteració del rus al català


 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans acaba de fer públic, a l’apartat  «Declaracions i documents» (sota l’epígraf «Transcripció d’altres llengües») de la pàgina «Llengua» del web de l’IEC, el document que va aprovar el 13 de novembre de 2015 relatiu a l’actualització de la Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català.

Aquesta versió actualitzada, que Critèria recull a l’entrada entrada SF-04, es publicarà en el volum V dels Documents de la Secció Filològica (que serà editat a cura de Joan Martí i Castell), que s’editarà pròximament.

Actualització de l’entrada IN-3.2.3 de la intranet: llibre d’estil del DHAC

El dia 20 de juny de 2017 hem publicat a la intranet de Critèria la versió 6 dels Criteris d’estil del ‘Diccionari d’historiadors de l’art català-valencià-balear’ (entrada IN-3.2.3), que s’han fet servit per a arribar, durant aquest mateix mes de juny, a les 600 biografies d’historiadors de l’art de tots els territoris de llengua i cultura catalanes recollides en aquesta obra.

Incorporació d’una correctora a la Unitat de Correcció del Servei Editorial

El dia 6 de juny 2017 es va reincorporar a la Unitat de Correcció del Servei Editorial la senyora Marta Fabregat i Marco, que ja havia estat correctora de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics entre 18 de setembre de 2006 i el 31 de gener de 2007, i de la Unitat de Correcció entre l’1 de febrer de 2007 i el 23 de febrer de 2009.

Aquesta incorporació s’ha reflectit en l’organigrama actual de la Unitat de Correcció i en els crèdits de Critèria.

Noves pàgines històriques sobre la correcció de textos a l’IEC dins la pàgina «Presentació» de Critèria

 

La pàgina «Presentació» de Critèria s’ha completat amb vuit subpàgines dedicades a les diferents èpoques de la correcció de textos a l’IEC (basades en l’obra Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans i en les dades conservades als diferents serveis de correcció de l’IEC que han existit) i una novena que mostra els organigrames actuals del Servei de Correcció Lingüística i de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, respectivament.

 

Nova entrada de la intranet de Critèria: «Criteris per a la disposició de les entrades de l’índex d’exemples de l’‘Ortografia catalana’»

 

El dia 8 de juny hem creat la nova entrada de la intranet de Critèria IN-3.2.5 («Criteris per a la disposició de les entrades de l’índex d’exemples de l’‘Ortografia catalana’») dins la subcategoria IN-3.2 («Criteris específics d’obres individuals»), que conté el document amb els criteris emprats per a l’ordenació alfabètica de les 9.511 entrades que figuren a l’índex d’exemples de l’Ortografia catalana.

 

Actualització de l’entrada de la intranet «La introducció de les correccions en el fitxer electrònic»


 

El dia 22 de maig de 2017 vam publicar a la intranet de Critèria la cinquena versió del fitxer de configuració de l’MS Word XP 2010 i 2014 (Normal.dotm), la llista actualitzada de les macroinstruccions de teclat, que conformaven, juntament amb el document Pauta per a la introducció de les correccions en el fitxer electrònic, l’entrada IN-2.3.3; a més, hem afegit un nou document que conté una llista de dreceres de teclat de l’MS Word que pot ser ben útil a tots els usuaris.