Categories

Notícies

El DIEC2 en línia, ajustat a la nova ortografia

 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va anunciar ahir, dia 6 d’abril de 2017, que el Diccionari de la llengua catalana en línia ha estat actualitzat d’acord amb la nova normativa ortogràfica de l’IEC. A més d’incorporar-hi les novetats ortogràfiques, s’hi han afegit quaranta-sis termes nous i s’hi han fet més de dues-centes altres modificacions, les quals afecten parts diverses de l’article de diccionari (la informació morfològica, la categoria gramatical, la definició, els exemples, etc.).

Podeu consultar les canvis introduïts en el DIEC2 ―llevat dels ortogràfics― en el document de l’adreça següent: http://dlc.iec.cat/esmenesAbril2017.pdf

D’altra banda, la versió del DIEC2 per als sistemes Android ja està disponible, i la versió per a iOS ho estarà a partir de la setmana vinent.

Nova entrada de la intranet de Critèria: «Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC»

 

El dia 10 de març hem creat la nova entrada IN-1.1 («Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC») dins la nova categoria IN-1 («La relació de l’IEC amb els col·laboradors externs»), que conté tres documents que s’han de presentar necessàriament per a començar a col·laborar externament amb l’Institut d’Estudis Catalans com a correctors o traductors. Aquests documents s’han de presentar quan els demanen els responsables dels serveis de correcció de l’IEC.

 

Desdoblament de la categoria IN-1 i renumeració de les categories IN-2 i IN-3 dins la intranet de Critèria

A fi de distribuir més bé les entrades de la intranet de Critèria, el dia 6 de març de 2017 hem creat una nova categoria IN-1 («La relació de l’IEC amb els col·laboradors externs») i hem renumerat les categories que ja existien, que han quedat de la manera següent: IN-2 («Criteris per a la intervenció dels correctors i traductors»), IN-3 («Criteris específics de col·leccions de monografies, d’obres individuals i de publicacions periòdiques») i IN-4 («Exemples de transcripció i transliteració d’altres alfabets»).

La nova categoria IN-1 conté les entrades següents: IN-1.1 («Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC»), IN-1.2 («Mostra de butlletí de comanda») i IN-1.3 («Model de factura»); mentre que la categoria IN-2 conté les entrades que han romàs de l’antiga categoria IN-1: IN-2.1 («La correcció i la traducció en el procés d’edició»), IN-2.2 («La correcció dels originals»), IN-2.3 («La introducció de les correccions en el fitxer electrònic») i IN-2.4 («La correcció de les proves d’impremta»).

Nova entrada de Critèria: ‘Pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans de la UPVD’

La Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) ha signat un conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb vista a la realització de pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans organitzats per l’Institut Franco-Català Transfronterer al Servei de Correcció Lingüística de l’IEC (entrada 9.5.9). La primera estudiant que gaudirà d’aquest conveni serà la senyora Núria Masvidal Fernández, que les durà a terme durant el mes de març de 2017.

Actualització de l’entrada 8.2 (obres de consulta i altres recursos en línia)

 

El dia 3 de març de 2017 hem actualitzat els dos documents de l’entrada 8.2, «Obres de consulta i recursos lingüístics en línia». La Llista qualificada d’obres de consulta i altres recursos lingüístics en línia ha crescut fins a les 199 pàgines de recursos i l’estructura de la llista s’ha enriquit amb tres nous apartats de llengües que no hi figuraven.

Apareix el llibre blau de la IUPAC en català

 

L’aparició d’una obra de referència és sempre una bona notícia per als professionals que ens dediquem a la correcció i a la traducció de textos, perquè ens facilita la feina i ens dona seguretat. En aquest sentit, a començament del mes de març del 2017 ha sortit en format de paper i en línia el manual Guia de la IUPAC per a la nomenclatura de compostos orgànics, que és la versió completa de llibre blau de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (l’any 1980 n’havia sortit una de parcial que contenia únicament les seccions A, B i C) i que es pot descarregar gratuïtament des del Portal de Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans.

Actualització del document sobre simbologia i formulació en els textos científics

 

El 23 de febrer de 2017 vam publicar la cinquena versió del document La simbologia i la formulació en els textos científics (entrada 3.2.1),  que conté informacions noves i actualitzades provinents, sobretot, dels últims acords presos per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) i de la Guia de la IUPAC per a la nomenclatura de compostos orgànics (2017, en premsa a l’Institut d’Estudis Catalans).

Nota: El compost de la figura és l’1λ4,3-tiazina (p. 21 de l’obra).