Categories

Notícies

Nova entrada de Critèria: «La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’»

 

El dia 20 de març de 2019 hem penjat l’entrada 8.1.3.2, «La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ (2018)», que conté una ressenya i un enllaç a aquesta obra. La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) forma part del conjunt de gramàtiques institucionals de l’Institut d’Estudis Catalans que parteix de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 2016) i que es completarà amb la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (2019). Aquesta obra té per objectiu fer accessible a un públic ampli la normativa gramatical. La GEIEC és una versió resumida i reorganitzada, simplificada expositivament i terminològicament, de la GIEC.

Reestructuració de la subcategoria 8.1 de Critèria: «Corpus normatiu»

 

Arran de la publicació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana el 17 de gener de 2019, ha calgut reestructurar la subcategoria 8.1 de Critèria («Corpus normatiu») per a encabir-hi aquesta gramàtica i la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, que sortirà publicada més endavant. El dia 20 de març de 2019, la subcategoria 8.1 ha quedat desglossada de la manera següent: entrada 8.1.1, «L’ortografia normativa»; entrada 8.1.2, «El diccionari normatiu», i subsubcategoria 8.1.3, «La gramàtica normativa», la qual, al seu torn, es desglossa en l’entrada 8.1.3.1, «La ‘Gramàtica de la llengua catalana’ (2016)» i l’entrada 8.1.3.2, «La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ (2018)». Al setembre del 2019 s’hi afegirà l’entrada 8.1.3.3, «La ‘Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana’ (2019)».

El TERMCAT ha renovat el seu portal a Internet

 

El dia 19 de març de 2019 el TERMCAT ha renovat el seu portal a Internet, en el qual s’han reorganitzat els continguts i s’ofereix una consulta adaptada a tota classe de dispositius electrònics (ordinadors personals, telèfons mòbils i tauletes tàctils). Com a novetat important, el nou web disposa de sis portals específics dedicats a diversos col·lectius d’usuaris, amb la intenció d’adequar-se millor a les necessitats de cada sector (alimentació i gastronomia, ciències de la salut, dret, economia i empresa, esport, tecnologies de la informació i la comunicació).

Anunci de la presentació del ‘Manual d’estil’ en línia

 

El dia 27 de març de 2019 a les sis de la tarda, es presentarà a la Casa de Convalescència de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47, de Barcelona) l’edició en línia del Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité. L’acte serà presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC, i serà transmès simultàniament per streaming des de l’adreça d’Internet https://www.youtube.com/watch?v=WbPHzan6ifQ.

Nova entrada de Critèria: «Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut»

 

El passat dia 28 de febrer de 2019 vam publicar la crònica de la sessió científica «Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut», organitzada per la societat SocDEMCAT de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, en la qual van intervenir Júlia Florit i Josep M. Mestres.

Sessió acadèmica: ‘Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut’

 

El dia 27 de febrer de 2019 es va dur a terme, a la seu de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, de Barcelona, la sessió acadèmica de l’associació SocDEMCAT dedicada a Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut, que va anar a càrrec del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC. Els conferenciants van ser Júlia Florit, que va tractar de les novetats de l’Ortografia catalana, amb una especial atenció als canvis ortogràfics de la terminologia mèdica i de les ciències de la salut, i Josep M. Mestres, que va exposar les novetats més generals de la Gramàtica de la llengua catalana i va comentar uns quants casos pràctics que palesen la flexibilització normativa que ha significat aquesta obra cabdal; també va fer una referència succinta a la recent Gramàtica essencial de la llengua catalana, que és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana.

Nova entrada de Critèria: «La ciència en català: des del segle XIII fins avui (2018)»

 

Avui, dia 18 de febrer de 2019 hem penjat el fitxer en PDF del volum 6 de la col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia», titulat La ciència en català: des del segle XIII fins avui (entrada 7.3.7), que va sortir publicat durant el segon semestre del 2018. L’edició de l’obra ha estat a cura de Miquel-Àngel Sánchez Fèrriz i Rosa Mateu.

Actualització de les sigles i denominacions d’òrgans, programes i publicacions de l’IEC

 

Avui, 18 de febrer de 2019, hem actualitzat el document de l’entrada 3.2.3, «Sigles i denominacions d’òrgans, programes i publicacions relacionats amb l’Institut», per tal d’esmenar alguns casos d’apostrofació de l’article definit i de la preposició de quan s’anteposen a la sigla corresponent, que no havien estat ben interpretats d’acord amb la nova Ortografia catalana (v. l’entrada 8.1.1 de Critèria).