Categories

Notícies

Nova entrada de Critèria: VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana


 

El dia 15 de maig de 2017 hem publicat la crònica del VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (entrada 9.2.7), organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana i la Biblioteca Central d’Igualada, amb el títol següent: «Les novetats normatives de l’any 2016 (I): l’Ortografia catalana de l’IEC», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, el dia 13 de maig a la damunt dita Biblioteca.

Publicació de la recensió del ‘Diccionario del español jurídico’ a la ‘Revista de Llengua i Dret’

 

Laia Campamà i Josep M. Mestres, del Servei de Correcció Lingüística, van publicar en el número 66 (desembre del 2016) de la Revista de Llengua i Dret (p. 363-367) una detallada recensió sobre el Diccionario del español jurídico, elaborat per un extens grup d’especialistes i publicat per la Real Academia Española a mitjan 2016. El DEJ s’ha publicat en paper, però també es pot consultar en línia.

L’article «La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans» denuncia una situació deplorable en l’ensenyament universitari

 

El número 66 (desembre del 2016) de la Revista de Llengua i Dret ha publicat un article de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística i professor de l’assignatura de redacció jurídica i documental de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, titulat «La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans» (p. 239-260), que palesa la situació extremament precària de la redacció jurídica en català en la formació universitària actual.

Publicació de l’article «Les correctores i els correctors de l’Institut d’Estudis Catalans»

A final de l’any 2016 va sortir publicat a la revista Llengua Nacional (núm. 97, iv trimestre del 2016, p. 16-21) l’article «Les correctores i els correctors de l’Institut d’Estudis Catalans», signat per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’IEC, en el qual fan una repassada història dels correctors de què ha disposat aquesta institució des del 1907. (Fotografies d’Emili Vallès i Rosalina Poch, extretes del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007).)

Ja podem accedir a la versió definitiva l’‘Ortografia catalana’ en línia

 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va penjar ahir, dia 8 de maig de 2017, la versió definitiva de l’Ortografia catalana en el web de l’IEC. Des del dia 25 d’octubre de 2016 se n’havia pogut consultar la versió provisional, mentre es preparava l’edició de l’obra, que en aquests moments ja s’està imprimint.

La Secció Filològica va considerar que calia aplegar en una sola obra l’ortografia fundacional, amb les rectificacions que hi va fer el mateix Pompeu Fabra, les introduïdes després de la seva mort i els acords ortogràfics presos per aquesta Secció d’ençà del 1984. També s’ha dut a terme una revisió d’alguns aspectes ortogràfics puntuals que havien estat objecte de qüestionament i s’hi han recollit aspectes ortogràfics que no havien estat codificats en una obra normativa de l’IEC fins ara.

El ‘Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears’ en línia ja es pot consultar

L’Institut d’Estudis Catalans ha posat en un espai web propi el Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears, dirigit per Joan Miralles i Monserrat, membre de la Secció Filològica de l’IEC, que es pot consultar en línia des del dia 26 d’abril de 2017.

Aquesta obra conté prop de cinquanta mil topònims actuals no urbans de les Illes Balears, adequats a l’ortografia normativa de l’IEC i als criteris onomàstics més acceptats. A més de la forma i de l’illa i del municipi on es troba, el Nomenclàtor ofereix la georeferència del topònim (és a dir, el mapa de la contrada on està situat) i l’enregistrament sonor de com es pronuncia.

El DIEC2 en línia, ajustat a la nova ortografia

 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va anunciar ahir, dia 6 d’abril de 2017, que el Diccionari de la llengua catalana en línia ha estat actualitzat d’acord amb la nova normativa ortogràfica de l’IEC. A més d’incorporar-hi les novetats ortogràfiques, s’hi han afegit quaranta-sis termes nous i s’hi han fet més de dues-centes altres modificacions, les quals afecten parts diverses de l’article de diccionari (la informació morfològica, la categoria gramatical, la definició, els exemples, etc.).

Podeu consultar les canvis introduïts en el DIEC2 ―llevat dels ortogràfics― en el document de l’adreça següent: http://dlc.iec.cat/esmenesAbril2017.pdf

D’altra banda, la versió del DIEC2 per als sistemes Android ja està disponible, i la versió per a iOS ho estarà a partir de la setmana vinent.

Nova entrada de la intranet de Critèria: «Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC»

 

El dia 10 de març hem creat la nova entrada IN-1.1 («Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC») dins la nova categoria IN-1 («La relació de l’IEC amb els col·laboradors externs»), que conté tres documents que s’han de presentar necessàriament per a començar a col·laborar externament amb l’Institut d’Estudis Catalans com a correctors o traductors. Aquests documents s’han de presentar quan els demanen els responsables dels serveis de correcció de l’IEC.

 

Desdoblament de la categoria IN-1 i renumeració de les categories IN-2 i IN-3 dins la intranet de Critèria

A fi de distribuir més bé les entrades de la intranet de Critèria, el dia 6 de març de 2017 hem creat una nova categoria IN-1 («La relació de l’IEC amb els col·laboradors externs») i hem renumerat les categories que ja existien, que han quedat de la manera següent: IN-2 («Criteris per a la intervenció dels correctors i traductors»), IN-3 («Criteris específics de col·leccions de monografies, d’obres individuals i de publicacions periòdiques») i IN-4 («Exemples de transcripció i transliteració d’altres alfabets»).

La nova categoria IN-1 conté les entrades següents: IN-1.1 («Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC»), IN-1.2 («Mostra de butlletí de comanda») i IN-1.3 («Model de factura»); mentre que la categoria IN-2 conté les entrades que han romàs de l’antiga categoria IN-1: IN-2.1 («La correcció i la traducció en el procés d’edició»), IN-2.2 («La correcció dels originals»), IN-2.3 («La introducció de les correccions en el fitxer electrònic») i IN-2.4 («La correcció de les proves d’impremta»).

Nova entrada de Critèria: ‘Pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans de la UPVD’

La Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) ha signat un conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb vista a la realització de pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans organitzats per l’Institut Franco-Català Transfronterer al Servei de Correcció Lingüística de l’IEC (entrada 9.5.9). La primera estudiant que gaudirà d’aquest conveni serà la senyora Núria Masvidal Fernández, que les durà a terme durant el mes de març de 2017.