Categories

9. Activitats formatives

9.5.9. Pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans de la UPVD

 

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2017, l’Institut d’Estudis Catalans ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura d’estudis catalans organitzat per l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, han començat a fer les pràctiques al Servei de Correcció Lingüística a partir de la primavera de l’any 2017:

— Núria Masvidal Fernández, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el mes de març del 2017.

 

9.4.7. Taller de formació per al personal de l’IEC (2017)

 

 

A petició de la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré i Castellví, el Servei de Correcció Lingüística i el Servei Editorial de l’IEC va organitzar, el dia 31 de gener de 2017, el Taller de formació per al personal de l’Institut d’Estudis Catalans sobre les novetats que s’han produït en la normativa ortogràfica arran de l’aprovació de l’Ortografia catalana, que va tenir lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest taller de formació, coordinat per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López i Caballer, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, va comptar amb l’assistència de quaranta-cinc treballadors de l’IEC i dos convidats d’altres institucions. Van impartir el taller els professors Laia Campamà Mormeneo, correctora del Servei de Correcció Lingüística, Sílvia López i Caballer i Josep M. Mestres i Serra.

 

El taller tenia per finalitat explicar els principals aspectes de normativa ortogràfica que van ser modificats per la Secció Filològica dins l’obra Ortografia catalana, la qual va ser aprovada el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 24 d’octubre de 2016.

 

 

La metodologia seguida durant la sessió va ser la següent: amb el suport d’una presentació en MS PowerPoint© titulada Taller de formació sobre les novetats ortogràfiques i d’un dossier de treball titulat Novetats de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, redactat per Josep M. Mestres i Laia Campamà, que consistia en un resum d’aquesta obra normativa en què hi havia ressaltats amb color tots els canvis de normativa, els professors anaven comentant les noves regles ortogràfiques i s’anaven proposant, paral·lelament, llistes breus de mots i expressions en què calia triar la forma correcta d’acord amb la nova normativa. La versió d’aquests dos documents que figuren en aquesta entrada de Critèria són el resultat de la compleció duta a terme després dels debats que hi va haver al final d’aquesta sessió i del taller impartit als col·laboradors externs de l’IEC el dia 24 de gener de 2017 (cf. l’entrada 9.4.6), amb unes petites esmenes en els epígrafs 2.1.5 (que ha desaparegut i s’han renumerat els que segueixen), 2.7.2, 2.7.6 i 4.1.3, i en la llista final (nord-estejar, nord-oestejar, sud-americanització, vicepresidenta primera).

 

 

Fotografies del Taller de formació per al personal de l’IEC (31 de gener de 2017)

9.4.6. Taller de formació per als col·laboradors externs (2017)

 

 

A petició de la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré i Castellví, el Servei de Correcció Lingüística i el Servei Editorial de l’IEC va organitzar, el dia 24 de gener de 2017, el Taller de formació per als col·laboradors externs de l’Institut d’Estudis Catalans (correctors i traductors) sobre les novetats que s’han produït en la normativa ortogràfica arran de l’aprovació de l’Ortografia catalana, que va tenir lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest taller de formació, coordinat per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López i Caballer, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, va comptar amb l’assistència de setanta-cinc correctors i traductors col·laboradors externs de l’IEC. Van impartir el taller els professors Laia Campamà Mormeneo, correctora del Servei de Correcció Lingüística, Sílvia López i Caballer i Josep M. Mestres i Serra.

 

El taller tenia per finalitat explicar els principals aspectes de normativa ortogràfica que van ser modificats per la Secció Filològica dins l’obra Ortografia catalana, la qual va ser aprovada el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 24 d’octubre de 2016.

 

 

La metodologia seguida durant la sessió va ser la següent: amb el suport d’una presentació en MS PowerPoint© titulada Taller de formació sobre les novetats ortogràfiques i d’un dossier de treball titulat Novetats de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, redactat per Josep M. Mestres i Laia Campamà, que consistia en un resum d’aquesta obra normativa en què hi havia ressaltats amb color tots els canvis de normativa, els professors anaven comentant les noves regles ortogràfiques i s’anaven proposant, paral·lelament, llistes breus de mots i expressions en què calia triar la forma correcta d’acord amb la nova normativa. La versió d’aquests dos documents que figuren en aquesta entrada de Critèria són el resultat de la compleció duta a terme després dels debats que hi va haver al final d’aquesta sessió i del taller impartit al personal de l’IEC el dia 31 de gener de 2017 (cf. l’entrada 9.4.7), amb unes petites esmenes en els epígrafs 2.1.5 (que ha desaparegut i s’han renumerat els que segueixen), 2.7.2, 2.7.6 i 4.1.3, i en la llista final (nord-estejar, nord-oestejar, sud-americanització, vicepresidenta primera).

 

 

Fotografies del Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24 de gener de 2017)

9.5.7. Pràctiques del grau en llengües aplicades de la UPF

 

9-5-7_Logotip UPF 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2013, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) per a acollir alumnes procedents del grau de llengües aplicades organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Carla Soler i Pairó, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2013 i el mes d’abril del 2014;

— Laura Arias Rodríguez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2014 i el mes d’abril del 2015.

— Cinta Bertomeu Madueño, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2015 i el mes de febrer del 2016.

— Judit Homedes Martí, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2016 i el mes de febrer del 2017.

 

 

9.5.2. Pràctiques dels postgraus de correcció i assessorament lingüístic de la UAB

 

9-5-2_Logotip UAB 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2001, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a acollir alumnes procedents dels postgraus de correcció i assessorament lingüístic organitzats per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Montserrat Rodà i Bancells, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril i maig del 2001;

— Albert Soler i Dalmases, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de novembre i desembre del 2001 (havia treballat com a col·laborador extern entre el 1998 i el 2000, i va treballar com a corrector en plantilla d’aquesta oficina del 2 de gener de 2002 fins al 30 de setembre de 2008;

— Anna Meda i Vicens, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de maig i juny del 2002;

— Sandra Soler i Genescà, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2003;

— Gemma Viñes i Salvador, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2004;

— M. Eugènia Gisbert i Calduch, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2005 (va treballar posteriorment com a col·laboradora externa d’aquesta oficina els anys 2006 i 2007, i com a col·laboradora externa de la Unitat de Correcció del Servei Editorial entre els anys 2007 i 2010);

— Judit Font i Vall, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de maig i juny del 2006;

— Ester Ollé i Pérez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta unitat des del mateix any 2007);

— Maria Sabé Martínez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2008 (posteriorment, va treballar com a correctora d’aquesta unitat entre el 12.1.2009 i el 30.9.2010);

— Marta Breu Díez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant el mes de juliol del 2009;

— Joan Manel del Llano Ribas, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2010;

— Núria Solano Dalmau, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2011;

— Carles Brosel i Oliu, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de febrer i març del 2012;

— Santiago Bonnin Gómez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2013;

— Amor Montané March, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2014.

— Paula Lunes Pulido, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos d’abril i maig del 2015.

— Alba Pons Pons, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2016.

9.3.3. Presentació i funcionament del ‘Diccionari de sinònims’ davant el CPNL (2016)

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Programa de mà_pàg 1

 

A petició del Consorci per a la Normalització Lingüística a Catalunya (CPNL), el dia 22 de juny de 2016 es va dur a terme, a la seu del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, l’activitat «Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims en línia d’Albert Jané en el marc del pla de digitalització i interconnexió d’obres lexicogràfiques de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans», amb l’assistència d’una quarantena d’assessors lingüístics i coordinadors del CPNL d’arreu del Principat. La sessió fou a càrrec d’Albert Jané, membre de la Secció Filològica i autor del diccionari, i de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC.

 

 

 

9-3-3_Pla de digitalització de la SF_2016 CPNL_Presentació_pàg 1

En aquesta activitat, adreçada tant al personal del Consorci per a la Normalització Lingüística, es descabdellaren les intervencions que figuren en el programa de mà tal com es va desenvolupar la sessió:

— «Obertura de la sessió», a càrrec de Carles de Rosselló, responsable de l’Àmbit de Formació i Foment del CPNL;

— «El pla de digitalització i interconnexió d’obres lexicogràfiques de la Secció Filològica de l’IEC», a càrrec de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans;

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Presentació_pàg 1

— «Alguns aspectes de sinonímia i les tres edicions del Diccionari de sinònims», a càrrec d’Albert Jané, membre de la Secció Filològica i autor del diccionari;

— «Funcionament general i aprofitament del programari de consulta de l’obra», a càrrec de Josep M. Mestres.

Acompanyen els documents adjunts diverses fotografies preses durant l’acte.

 

 

Fotografies de la «Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims davant el CPNL» (22 juny 2016)

9.5.8. Pràctiques del màster d’edició digital de la UOC

 

uoc-logo-fase3Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2016, l’Institut d’Estudis Catalans ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat Oberta de Catalunya, de Barcelona (UOC) per a acollir alumnes procedents del màster d’edició digital organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, començaran a fer les pràctiques al Servei de Correcció Lingüística a partir de la primavera de l’any 2017.

 

 

9.5.4. Pràctiques de traducció i correcció de la Facultat de Traducció i Interpretació de l’UJI

 

9-5-4_Logotip UJI 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2007, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Jaume I, de Castelló (UJI) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura i, posteriorment, del grau de traducció i interpretació organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Maria Quiles i Ruiz, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de juny i juliol del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta oficina des del mateix any 2007);

— Aina Cendra i Senent, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juliol a setembre del 2012;

— Adrià Gorga Roselló, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2013.

— Victòria Mira Pérez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2015.

— Miriam Tijani Ovando, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig, juny i juliol del 2016.

9.2.6. VI Seminari: «Presentació i funcionament del ‘Diccionari de sinònims’ en línia d’Albert Jané» (2016)

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_02_Programa de mà_pàg 1

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims en línia d’Albert Jané», impartit per Albert Jané, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 21 de maig de 2016.

 

 

 

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_01_Presentació del DSIN_pàg 1

 

El document titulat Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims en línia d’Albert Jané conté el text que va pronunciar Josep M. Mestres en relació amb les característiques i el maneig d’aquest diccionari que es pot consultar en línia gratuïtament d’ençà del mes de desembre del 2015 dins el lloc web de l’Institut d’Estudis Catalans (http://sinonims.iec.cat).

 

 

 

 

 

Fotografies del VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (21 de maig de 2016)

9.4.4. Curs de redacció de documents administratius (2006)

 

9-4-4_CRDA 2006_Convocatòria programa_pàg 1

 

A petició de la Gerència de l’IEC, l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics va organitzar, entre el 18 d’octubre i el 22 de novembre de 2006, el Curs de redacció de documents administratius, que va tenir lloc a la Sala Fontserè de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest curs estava adreçat especialment al personal administratiu de la institució que tingués uns coneixements de català equivalents a un nivell C de la Generalitat de Catalunya, i va comptar amb l’assistència de deu alumnes. Els formadors van ser Albert Soler i Dalmases, Laia Campamà Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra.

El curs tenia per finalitat explicar els principals aspectes de la redacció de documents administratius i introduir de manera general les convencions ortotipogràfiques i altres temes que tenen a veure amb la redacció d’aquesta classe de documents, amb vista a millorar la producció de textos administratius del personal de l’IEC.

El curs es va dividir en quinze sessions de dues hores cada una. La metodologia seguida a les sessions va ser la següent: la primera hora, en general, es dedicava a repassar aspectes globals de la redacció de documents administratius i a fer-ne els exercicis corresponents; tot seguit, s’explicaven les característiques principals d’un document administratiu concret. Després d’una pausa de deu minuts, la segona hora es dedicava a corregir el document treballat en la sessió anterior.